Pages - Menu

2009年8月24日 星期一

LAMINGTON 蛋糕

甘辛苦要做海綿蛋糕, 其實仲有個目的. 就係要做簡單的 LAMINGTON 蛋糕....沾了朱古力同椰絲嘻嘻, 叫衰衰食一啖, 仲食哂全個呀....我都仲沒有機會試, 要再做過一件...食下...之前聖安梛有售, Mc CAFE 都有...自家制沒有甘甜...仲正...