Pages - Menu

2011年12月1日 星期四

衰衰 lunch box -- 1/12/2011


咖哩檸檬香草雞塊

南瓜波波

肉鬆飯團

生果:  籃莓南瓜波波,
南瓜先蒸熟, 再攪爛, 之後用保鮮紙包成圓形, 放入雪櫃雪硬一點


 

 


衰衰 lunch box -- 29-30/11/2011


粟米牛肉粒黑椒炒飯


衰衰很 like pepper lunch 的 牛肉飯

我就叫抄...炒飯真係快......

29/11/2011

一罐粟米, 一塊牛扒..........

haha.......食了2天............

第一天的

第2天衰衰話要再食

不要以為是相同的相, 是另一天新鮮即做的...haha