Pages - Menu

2009年8月16日 星期日

矢敗了的香草沙樂美腸包包

第一次用部麵包機, 衰貪心, 諗住都係跟食譜放材料, 甘唔想做普通白麵包啦....點知, 唔知係個食譜問題, 定係我個問題, d 依士的問題...做了唔似包包的物體, 激c...


 沙樂美腸 $29.9, 專登買來做包包的.就係跟這本書的食譜, 我估都有少少問題, 沒有加糖, 水份都唔夠放了材料部機 set 了程式  1 - 係 3小時15分鐘, 我見佢 mix 了 約25分鐘.....跟著就係發(考), 最後30分鐘開始焗....開始搞啦....我估可能唔夠水份, 有些角位仲有很多粉...係搞了 25分鍾, 就可以加其他材料, 我心大心細唔知加唔加肉類, 遲了所以搞唔平均1小時後, 個麵團已經真係大了, 不過, d 依士很難聞....個味唔係香, 但唔可以話臭既... 唔知係唔係我同衰衰8怪, 3小時不停開蓋看, 在焗時唔知係唔係流了d 熱氣..個面層似沒有焗甘...我再用光波爐再焗下個面, 望見都很硬...似法包....內部都似麵包, 但底部有些唔熟甘...都很軟, 我食過, 都ok 的...但就樣衰d...甘囉...