Pages - Menu

2008年3月20日 星期四

金伯樂馬術會 (中國東莞)

 


uncle a. 是會員.....所以安排我們上去玩.......今次同 uncle c. / uncle a. 連我們, 3個家庭..., 6大5小..........


衰衰最鍾意就是同小朋友一起去旅行, 次次都玩到唔捨得........


因為新開的關係, 樣樣都很新.......似一個會所, 我們book 了個埸給小朋友玩運動類的.....追下波, 追到個個出汗.........衰衰第一次打 ......., 仲有 單車啦, 泳池啦, 不過, 仲是秋天, 沒有swimming了. 打完波, 就去 電影院.......有個波波兒童樂園, 佢地都玩得很開心...... , 午餐就食意大利西餐, 早餐食 buffet, 晚餐就出市區食.......


酒店房每晚約 rmb$450.00另一天, 開始與馬接觸, 有教練1:1 教, 每小時 $250........., 衰衰安排了一隻小馬, 就安全些, 但就慢些.........一小時坐在馬上, 都有些悶.........因為初學, 所以都只是慢步, 行圈咁......不過, 應該可以學平衡力呀, 耐性咁