Pages - Menu

2009年7月17日 星期五

海鮮飯

這次有些唔開心, 因為煮得唔好, side 了貴價的材料, 但幸好, 味道係ok 的.


衰衰話想食蟹, 其實我都唔識煮蟹的.  心想花蟹唔識煮, 當凍蟹食都ok...一斤 $150...2隻已經一斤啦...很小買蟹, 都幾貴 bor...蒸了便一隻拆肉, 一隻當凍蟹..新鮮已拆殼的蜆肉, 1/4 斤 $15$60 的 海斑我另外買了細斑先煲湯, 再用湯煮飯....今次用 lc 個煲想煮煲煲飯的.將蟹肉同蜆放在一起煮很香的...但煮煮下有濃味, 可能有些沈底濃了....怕愈來愈濃, 要轉煲...煮了很耐, d 飯都係硬, 便再加湯, 後來因為水多, d 飯太林....但個味很香, 很甜的....


2個百彈少爺就問點解甘林, 唔似飯....下刪100句....不過, 2個都食哂....


但其實好味的, 很鮮味, 因為有蟹肉同蜆, 仲有魚湯喎..., 可能拆蟹肉仲有少少殼, 衰衰話會正親小朋友喎, 真係好心唔得好報, 諗住拆肉方便衰衰食, 有少少殼都唔滿意, 忍唔住話, 有殼你可以唔食的..haha, 因為煮得唔好, 心情都唔好.....