Pages - Menu

2009年7月27日 星期一

親子做朱古力香蕉

 


向 blog 友 揚媽偷師學的 朱古力香蕉....可以做甜品, 一定受小朋友歡迎....叫衰衰一起邊做邊玩...


先溶了朱古力加牛油同忌廉...原來要香蕉唔變黑, 要先搽lemon juice...真係沒有變黑, 起初擔心太酸, 中和了朱古力的甜味, 都唔係太酸喎...
先搽 lemon juice再搽 朱古力醬..可以再加彩虹糖粒, 色彩美些...完成啦...一條香蕉係衰衰做的....我買了6條, 叫佢再一起幫手, 話要玩, 唔得閒...加了小小簽, 很 cute...可以吸引唔食香蕉的小朋友我放了完成品去雪櫃, 發覺衰衰偷食彩虹糖....佢話很好食喎...HAHA