Pages - Menu

2009年7月7日 星期二

衰衰的新玩具

還沒有上畫, 已話要看的 變形金剛....衰衰已話要廋表哥同佢看....哈哈, 衰人很唔開心, 有人交換了佢的位置, 因為馮看卡通電影, 我一定唔看, 只會叫衰人同衰衰去看....今次衰衰話唔駛衰人陪佢看....不過, 最後係3人一起看...所以我可以在家很舒服的拾下野, 看電視....


剛巧, 舅父公司做 promotion有一些 transformer 的 磁石貼送, 衰衰等了舅父比佢很耐....收到了, 原來係3d立體的, 很美喎..這隻搖控直昇機, 已是第3隻了....衰衰已經玩爛了2隻....個衰人總係要買比佢....仲話, 唔係買比衰衰喎. 是佢自己買, 衰衰玩佢借比衰衰玩喎.  2個古古惑惑....


從此我家就常有很恐怖的直昇機上升下降的超音響, 個轉下轉下的什麼槳呀, 很恐怖, 我怕佢在我附近會毀容呀....衰衰對我總算好, 永遠唔會飛過我附近, 衰人總常飛到我附近, 衰衰就會大叫衰人: " 唔好飛到媽媽處呀, 佢怕呀"  嘻嘻.....不汪我付出接近全部精神時間給衰衰.....衰衰都總算識關心別人.


1 則留言:

  1. 衰衰好錫媽媽wor
    [版主回覆07/16/2009 11:56:00]望就甘望啦...

    回覆刪除