Pages - Menu

2010年9月9日 星期四

衰衰 lunch box -- 9/9/2010

南瓜牛肉


粟米飯


********************


    

1 則留言:

  1. 南瓜營養好,但我兩個女有個"癖好",一舊舊的南瓜唔食,南瓜茸煮意粉就食,奇怪
    [版主回覆09/09/2010 14:24:00]係呀, 南瓜很有益, 南瓜茸都很正...我都試過南瓜茸飯團都很正KA..

    回覆刪除