Pages - Menu

2010年9月3日 星期五

衰衰 lunch box -- 2/9/2010

日本薯餅


小豬塊


鵪鶉蛋/小番茄


生果: 藍莓


***************************


2010年9月, 衰衰已經係一個小五生了...


高小已很大個, 但不知怎的,


我的衰衰總係唔似一個小五生...


開學了, 大人同小朋友都唔慣,


衰人唔記得較時間, 飯煲沒有煮飯


唯有比塊薯餅佢頂肚..  

沒有留言:

張貼留言