Pages - Menu

2009年6月9日 星期二

衰衰 LUNCH BOX - 9/6/2009

2009年6月9 日


本菇牛肉圈 / 粟米芯牛肉圈    配   粟米飯


  


上次陪衰衰打書訂時, 見到日本便當很喜歡做圈物...最出名的是金菇牛肉圈, 仲有雞圈, 紫菜圈....看了我都嘗試下先....


我估最易用牛肉, 因為超市有些已是很溥的一塊塊, 但肥牛有肥膏, 比我見到有燒烤用的牛腿肉, $20 得6塊.., 就買來嘗試下..


衰衰現在肯食粟米, 日後都會盡量比佢食多些, 蔬菜類.. 撈飯就最好...., 將蔬菜類與肉一起就應該唔覺唔覺一起食了.


個牛肉圈都唔錯, 我都試過一塊, D 肉很林, 最怕D 肉硬, 衰衰野就會唔鍾意


現在看來, 應該煮多一樣食品, 今次可能份量小了.衰衰話每日都要食這甜品...都好, 每日食藍苺, 有益....  


前一晚先醃牛肉, 另先煮熟D 菇同粟米芯, 就可以一起捲埋, 很易的.D 牛肉都很易熟, 煎一會已熟了. 但唔會散, 我最怕煎煎下散左就煩了. 為方便衰衰, 所以一開為2塊...再增加了黑椒汁, 很好味呀...


  


後記:  衰衰鍾意, 仲話要ENCORE, YEAH, 多一個方法令佢食蔬菜....

1 則留言:

  1. 所以我都好多時整卷物架! 你整得好可愛呀! D肉好正好美味咁喎~ 小柔一尾要多菜, 會Comment我吾夠菜俾佢喎!
    [版主回覆06/10/2009 08:41:00]小柔鍾意食菜真好, (I) 叫佢食, 要迫佢. 所以我盡量比其他蔬果佢..

    回覆刪除