Pages - Menu

2012年12月25日 星期二

花膠敉花菇


花膠敉花菇生菜底

朋友教我煮
原來很易的


將浸冬菇水, 加冰糖, 少少雞粉
蒸30分鐘

之後用蔥薑炒香
下冬菇, 醬酒, 蠔 油,  再敉煮15分鐘
因為之前已蒸過, 可以不用煮太耐了

之後放花膠 10-15分鐘同煮

最後下 老抽調色,  下生粉水

沒有留言:

張貼留言