Pages - Menu

2010年7月22日 星期四

2010 億(細)通開倉

上年都有去買野, 其實就係平時係快圖美的貨平些賣, 係我公司附近, 我當然上去818啦..


衰衰話這些就係我的玩具...同佢有些一樣, 買了放在櫃都無玩...haha...


target 係一個細的韓燒鍋, 但無貨


另一個 target 就係 這個朱古力小爐, 做朱古力方便些...


只 $49..原來都有很多配件
另外 , 見一個溫泉蛋盒, 只 $15..買左玩下
同樣, 瑞士火鍋小爐, $15..都買左玩下 


 

1 則留言:

  1. 好正喎~開完未呀~我都想去8下呢~
    [版主回覆07/23/2010 10:27:00]完左啦..佢時不時有開倉ka..等下次啦.

    回覆刪除