Pages - Menu

2009年10月13日 星期二

歐洲手信

這是歐洲同事送給衰衰的手信, 香港已沒有 MIKLA 賣了.........個 WAFFLE 衰衰很喜歡, 一食已食哂, 叫佢留了2塊明天做小食盒.......


 


1 則留言:

  1. 係歐洲真係有好多吾同款o既朱古力買架 ~ 吾知係咪佢地鍾意食朱古力
    [版主回覆10/15/2009 10:20:00]係呀, 我d同事都很喜歡, 開會真係不停食ka...

    回覆刪除