Pages - Menu

2013年3月20日 星期三

BLUEBERRY NEW YORK CHEESE CAKE


BLUEBERRY NEW YORK CHEESE CAKE

衰衰很LIKE NEW YORK CHEESE CAKE, 笑C,
平時佢係唔食芝士的
見佢咁鐘意食同埋 NEW YORK CHEESE CAKE 很易做
得閒就焗了 籃莓味仲有焗比朋友食, 加左酸忌廉的

真係肥C


沒有留言:

張貼留言