Pages - Menu

2013年7月9日 星期二

BINGO - 5 WEEKS 3 DAYS

BINGO - 5 WEEKS 3 DAYS

M 小姐遲左一星期, 我都日日等佢呀
自從上次check 左, 話我卵子都開始退化
很難自然與精子結合
咁2013年我都收山了

不過都一路盡下努力啦
完全沒有預料係會 bingo 的

係 5月10日, 我生日果日, 想想下無奶由咁遲
依個星期仲很倦
胃同肚都唔c服
就買了驗孕棒 check 啦
我check 時真係很驚, 我都估有 80%中
真係中左, 我都很驚喜呀,
自已都要幾日先回覆心情
因為有太多野要安排了
之後的生活一定180度轉變
沒有留言:

張貼留言