Pages - Menu

2010年8月10日 星期二

親子蛋糕班第3擊--朱古力MOUSSE 蛋糕

今次係衰衰至愛的朱古力MOUSSE ....都係唔叫佢做蛋糕...因為無蛋糕的, 係用脆餅底的..


衰衰每次都很有興趣, 自己做的, 佢每次都食很多..HAHA


除了第一次有男孩外, 之後果2堂都只得佢係男孩...都唔知係佢陪我, 定我陪佢......很搞笑



首先用餅碎和牛油撈埋做餅底



做完後就雪一會



衰衰很搞笑, 磅材料時, 少了同多了都很緊張



蛋和糖再打傑身



再溶朱古力




之後要打淡忌廉



淡忌廉與朱古力撈埋




撈完加魚膠粉水




雪1-2小時即可