Pages - Menu

2012年5月10日 星期四

衰衰 lunch box -- 10/5/2012

最近很懶做餐盒
炒飯, 熱餸等就沒有影相

9月衰衰就上中學
唔知仲需不需要做餐盒

最近要清下便當飯團袋先

小熊肉鬆飯團
黑椒牛扒
香草蝦仁
生果:  蜜瓜波波