Pages - Menu

2012年3月8日 星期四

may 姐燒腩肉


見 may 姐有教, 仲有 ying ying 同 維ma 都煮左, 很吸引

我都跟...





早一晚買五花腩, 這兒13兩, 唔足一斤
先過熱水, 再放冰水收縮下個皮
涼乾
用五香粉, 鹽, 沼興酒 , 我自已用了少少胡椒粉 醃一晚, 皮唔醃


焗前放室溫30分鐘

用粗鹽放在皮上, 170度 焗 1小時...



1小時後, 取去粗鹽



取走粗鹽後, 個皮仲唔脆的...



再用 200-250度 焗 15-30分鐘



個皮很似樣


切時, 先放15分鐘, 原理是等肉汁平均

底部太硬就唔要了...



一切開, 很juciy 呢..., 係見到肉汁的

真係很易, 皮係鬆化的, 肉有肉汁

真係超讚...

仲有係新鮮熱辣咁食, 真係超正呀.....