Pages - Menu

2011年5月26日 星期四

衰衰 lunch box -- 26/5/2011

千層肉鬆夾心小雞飯團


芝士蝦仁磨菇


椒鹽蝦仁


焗甜番薯


*************************


有2粒磨菇, 煎完蝦仁想起


放蝦仁在磨菇上, 再用些芝士焗一焗


應該唔錯點解叫千層肉鬆夾心飯團


因為係我創的  haha


一層簿簿的肉鬆, 一層簿簿飯, 再一層簿簿的肉鬆


都有4-5層


這樣真係很好味