Pages - Menu

2011年5月12日 星期四

衰衰 lunch box -- 12/5/2011

咖哩雞塊


西蘭花


紫菜飯


生果: 西瓜


******************************


 


去完台灣回來


都沒有心情做餐盒..


仲係 holiday mood, haha


 


最近超市都唔見韓國士多啤梨了


只得美國的, 衰衰唔鍾意


唯有改食西瓜了...